Acte Necesare

Documente necesare pentru obtinerea Certificatului Energetic:
• Plan Cadastral cu evidenta punctelor cardinale si vecinatatile imobilului
• Extras carte funciara
• Planurile curente ale imobilului
• Sectiuni ale imobilului cu evidentirea elementelor constructive si cotelor de nivel
• Detalii constructive la pereti, terasa, plansee, sarpanta
• Tipul elementelor vitrate
• Detalii referitoare la instalatia de incalzire

Comments are closed.